Uutta alkulukujen maailmasta

alkuTällä viikolla ilmestyneessä Tekniikan Maailman uutiskirjeessä kerrottiin uusia, merkittäviä havaintoja alkulukuihin liittyen. Alkulukujen esiintyminen näyttää noudattavaan samaa kaavaa kuin ns. kvasikiteiden piikkien esiintyminen.

Princetonin yliopiston tutkijat ovat havainneet alkulukujen ja kidemäisten materiaalien atomirakenteen välillä yllättävän yhteyden. Tutkijoiden mukaan havainto voi johtaa alkulukujen aiempaa tarkempaan ennustamiseen.

Alkuluvut ovat lukua 1 suurempia luonnollista lukuja, jotka ovat jaollisia vain yhdellä ja itsellään. Alkulukuja on äärettömästi, ja niistä ensimmäiset ovat 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ja 29. Viime aikoihin asti on ajateltu, ettei alkuluvuilla ole mitään varsinaista järjestystä, vaan että niitä esiintyisi satunnaisesti.

Tutkijoiden uusi havainto on, että näennäisesti sattumanvaraisesti ilmaantuvat alkuluvut muodostavatkin pidemmissä lukujonoissa järjestelmällisen rakenteen.

Asiasta lisää Tekniikan Maailman uutissivuilta tai suoraan tutkimustiedotteesta.

Jutun kuva tutkimustiedotteesta.

This entry was posted in Lukuteoriaa, Tutkimus. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s