Matematiikan historiassa 29. lokakuuta

1669 Isaac Newton nimitettiin 26-vuotiaana Cambridgen Lucas -professuuriin. Tämä virka velvoitti Newtonin luennoimaan kerran viikossa osia geometriasta, astronomiaa, maantietoa, optiikkaa, tilastotiedettä tai jotakin muuta matemaattista kurinalaisuutta ja tallentamaan vuosittain kymmenen noista luennoista kirjastoon. Opiskelijoita vaadittiin osallistumaan, mutta kuten muitakin vaatimuksia, he välttivät tätäkin. Tiedetään vain kolme henkilöä, jotka osallistuivat Newtonin luentoihin.

Lucas-professuuri (engl. Lucasian Professor of Mathematics) on Henry Lucasin vuonna 1663 perustama matematiikan professuuri Cambridgen yliopistossa. Virallisesti viran perusti Kaarle II 18. tammikuuta vuonna 1664. Lucasin kuoltua joulukuussa 1663 hän jätti testamentissaan yliopistolle lähes 4 000 kirjaa. Testamentissa hän myös määräsi Lucas-professuurille ehdot, jotka viran haltijan on täytettävä. Eräs ehto oli, ettei viran haltija saa käydä aktiivisesti kirkossa.

Kuva: Wikipedia

This entry was posted in Henkilöitä, Historiaa, Newton. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s