Matematiikan historiassa tänään 2. marraskuuta

1815 marraskuun 2. päivänä syntyi englantilainen matemaatikko George Boole Lincolnshiren Lincolnissa (kuoli 8. joulukuuta 1864 Ballintemplessä Corkin kreivikunnassa, Irlannissa).

Boole kehitti tavan esittää modernia symbolista logiikkaa ja logiikan algebraa, jota nykyisin kutsutaan Boolen algebraksi. Se on kaiken nykyaikaisen tietokonearitmetiikan perusta. Korvaamalla loogiset operaatiot symboleilla Boole osoitti, että operaatioita voidaan muokata uusiin, loogisesti yhtäpitäviin muotoihin. Boolen algebra on oikeastaan luokkien algebraa, jonka peruskäsitteinä ovat komplementti ja luokkien unioni eli yhdiste.

Boolen algebraa sovelletaan myös topologiassa, mittateoriassa, tilastotieteessä ja todennäköisyyslaskennassa. Boole kirjoitti tärkeitä töitä myös differentiaaliyhtälöistä. Lisää hänen historiastaan seuraavassa linkissä.

Kuva: Wikipedia

This entry was posted in Henkilöitä, Historiaa, Logiikka. Bookmark the permalink.

1 Response to Matematiikan historiassa tänään 2. marraskuuta

  1. Pingback: Matematiikan historiassa tänään 8. joulukuuta | Matematiikkaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s