Matematiikan historiassa tänään 21. joulukuuta

Vuonna 1807 joulukuun 21. päivänä tiedotti ranskalainen matemaatikko Joseph Fourier Ranskan tiedeakatemialle että mielivaltainen funktio voidaan esittää sinien ja kosinien päättymättömänä sarjana (nykyisin näitä kutsutuaan Fourier-sarjoiksi). Forierin muistio, hänen tärkein työnsä, Théorie analytique de la chaleur (Analyyttinen lämpöteoria), joka sisälsi nuo Fourier-sarjan ideat, oli ollut työn alla vuodesta 1804 lähtien. Asetettiin komitea, jonka tehtävänä oli raportoida työstä. Komiteaan kuuluivat Lagrange, Laplace, Monge ja Lacroix. Vaikka työtä arvostetaan nyt suuresti, aiheutti se aikanaan kiistoja ja polemiikkia. Lagrange ja Laplace vastustivat Fourierin esitystä. Vasta vuonna 1822 the Académie des Sciences julkaisi hänen palkintoja ansainneen työnsä. Matemaattisen jaoksen sihteeri Delambre oli järjestänyt painattamisen ennen kuolemaansa.

Kuva: Wikipedia

This entry was posted in Henkilöitä, Historiaa, Lagrange. Bookmark the permalink.

1 Response to Matematiikan historiassa tänään 21. joulukuuta

  1. Pingback: Matematiikan historiassa 21. maaliskuuta | Matematiikkaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s