Monthly Archives: January 2021

Matematiikan historiassa tänään 31. tammikuuta

Tammikuun viimeisenä päivänä vuonna 1802 Carl Friedrich Gauss hyväksyttiin ulkomaalaisena jäsenenä Pietarin Keisarilliseen Tiedeakatemiaan. Häntä yritettiin houkutella Pietariin eri tavoin: hänelle tarjottiin tuottoisaa, hyväpalkkaista asemaa Akatemiassa, eläkettä, siirtolapuutarhoja (tulevalle) leskelleen ja lapsilleen sekä ilmaista asumista ja lämmitystä. Vuoden kuluessa hän … Continue reading

Posted in Gauss, Henkilöitä, Historiaa | Leave a comment

Matematiikan historiassa 30. tammikuuta

Vuonna 1884 tammikuun 30. päivänä Sonja Kovalevskaja pitää ensimmäisen luentonsa yliopistossa. Tämä oli kaikkien aikojen ensimmäinen naisen pitämä säännöllinen luento tutkimusinstituutissa kaikki tieteenalatkin huomioiden! Kovalevskajasta olen kirjoittanut aikaisemmin 19.11.2020, 12.12.2020 ja 15.01.2021. Kuva: Wikipedia

Posted in Henkilöitä, Historiaa, Kovalevskaja | Leave a comment

Matematiikan historiassa tänään 29. tammikuuta

Tammikuun 29. päivänä vuonna 1970 Yuri Matiyasevich esitti todistuksen Hilbertin kymmenenteen ongelmaan. Hän oli jo turhautunut ja luopunut toivosta ongelman ratkeamisesta. Joulukuussa 1969, kun häntä oli pyydetty arvioimaan Julia Robinsonin artikkelia, hän inspiroitui esitetyn ratkaisun uutuudesta ja aloitti uudelleen työskentelyn … Continue reading

Posted in Henkilöitä, Hilbert, Historiaa, Tutkimus | Leave a comment

Matematiikan historiassa 28. tammikuuta

Vuonna 1724 tammikuun 28. päivänä Pietari Suuri perusti Pietarin Keisarillisen Tiedeakatemian. Itselleni tuo on tuttu lähinnä Leonhard Eulerin pitkäaikaisena työpaikkana. Muita tunnettuja tutkijoita Pietarissa ovat olleet mm. Anders Lexell, Christian Goldbach, Nicholas II Bernoulli, Daniel Bernoulli ja Georg Wolfgang Kraft. … Continue reading

Posted in Euler, Henkilöitä, Historiaa | Leave a comment

Matematiikan historiassa tänään 27. tammikuuta

Tammikuun 27. päivänä vuonna 1860 kuoli Janos Bolyai, unkarilainen matemaatikko ja eräs epäeuklidisen geometrian löytäjistä, geometrian, joka ei sisällä Eukleideen aksioomaa, jonka mukaa suoran ulkopuolisen pisteen kautta voidaan piirtää vain yksi annetun suoran suuntainen suora. Hänen isänsä, kuuluisa Fargas Bolayi … Continue reading

Posted in Bolyai, Geometriaa, Henkilöitä, Historiaa | 2 Comments

Luonnontieteiden historiassa tänään 26. tammikuuta

Tänään 26. tammikuuta vuonna 1697 Isaac Newton sai ja ratkaisi Jean Bernoullin brakistokroni-ongelman. (Fysiikassa ja matematiikassa brakistokroni on tason käyrä, jota pitkin liikkuva kappale maan vetovoimakentässä kulkee kahden pisteen välisen matkan lyhyimmässä ajassa.) Sveitsiläinen matemaatikko Bernouli oli haastanut kollegansa ratkaisemaan … Continue reading

Posted in Newton | Leave a comment

Kochin lumihiutaleesta vielä

Eilen kirjoitin tunnetusta fraktaalikuviosta, Kochin lumihiutaleesta. siitä todettiin, että approksimaation edetessä käyrän pituus lähestyy ääretöntä. Alasta totesin, että se pysyy äärellisenä ja on pienempi kuin ensimmäisen tasasivuisen kolmion ympäri piirretyn ympyrän ala. Mieltä jäi kiusaamaan tuo kohta. Mitä pinta-ala lähestyy … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Matematiikan historiassa tänään 25. tammikuuta

Tammikuun 25. päivänä vuonna 1870 syntyi Tukholmassa matemaatikko Niels Fabian Helge von Koch. Hänet tunnetaan nykyään ehkä parhaiten nimeään kantavasta fraktaalikäyrästä Kochin lumihiutale. Se oli yksi ensimmäisistä kuvailluista fraktaalikäyristä. Muutoin von Koch kirjoitti useita töitä lukuteoriasta. Yksi hänen tuloksistaan oli … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Matematiikan historiassa tänään 24. tammikuuta

Kirjeessään Henry Oldenburgille tammikuun 24. päivä vuonna 1672 John Wallis kertoo yhteisestä ratkaisustaan Huygenssin kanssa cissoidin ja sen asymptootin välisesta pinta-alasta: “Katsotko, että se mitä olen lainannut herra Huygensilta, pysyisi hänen sisältönään.” Cissoidi, tarkemmin sanottuna Diocleen cissoidi (Diocles oli antiikin … Continue reading

Posted in Geometriaa, Henkilöitä, Historiaa, Wallis | 1 Comment

Matematiikan historiassa tänään 23. tammikuuta

Tammikuun 23. päivänä vuonna 1862 syntyi David Hilbert Königsbergissä, Preussissa. Hänet muistetaan vuonna 1900 esittämistään 23 probleemasta, jotka ohjasivat vahvasti matematiikan tutkimusta seuraavat vuosikymmenet (ja vielä edelleenkin!). Hilbert työskenteli laajasti matematiikan eri aloilla korjaten muun muassa Eukleideen geometrisen aksiomatisoinnin virheitä. … Continue reading

Posted in Henkilöitä, Hilbert, Historiaa | 1 Comment