Matematiikan historiassa tänään 23. tammikuuta

Tammikuun 23. päivänä vuonna 1862 syntyi David Hilbert Königsbergissä, Preussissa. Hänet muistetaan vuonna 1900 esittämistään 23 probleemasta, jotka ohjasivat vahvasti matematiikan tutkimusta seuraavat vuosikymmenet (ja vielä edelleenkin!). Hilbert työskenteli laajasti matematiikan eri aloilla korjaten muun muassa Eukleideen geometrisen aksiomatisoinnin virheitä. Myöhemmin hänen työnsä pohjalta syntyi Hilbertin avaruuden käsite.

Kuva: Wikipedia

This entry was posted in Henkilöitä, Hilbert, Historiaa. Bookmark the permalink.

1 Response to Matematiikan historiassa tänään 23. tammikuuta

  1. Pingback: Matematiikan historiassa 14. helmikuuta | Matematiikkaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s