Matematiikan historiassa 24. helmikuuta

Helmikuun 24. päivänä vuonna 1856 kuoli venäläinen matemaatikko Nikolai Ivanovich Lobachevsky Kazanissa, Venäjällä. Hänet muistetaan parhaiten hyperbolisen (epäeuklidisen) geometrian kehittäjänä. Tätä kehitystyötä tekivät toisistaan tietämättä samanaikaisesti Lobachevsky ja Bolyai. Lobachevsky vietti suurimman osan elämästään ja koko tiedeuransa Kazanin yliopistossa.

Lobachevsky kuoli köyhyydessä ja hämäryydessä, koska oli lähes sokea eikä pystynyt enää kävelemään. Muiden matemaattisten saavustusten joukossa, jotka olivat hänen elinaikanaan jokseenkin tuntemattomia, oli algebrallisten yhtälöiden juurten approksimointimenetelmä (menetelmä tunnetaan nykyään Dandelin-Gräffe -menetelmänä kahden samanaikaisen kehittäjän mukaan) sekä funktion määritelmä kahden reaalilukujoukon välisenä vastaavuutena (yleensä tämä luetaan Dirichletin ansioksi, joka antoi saman määritelmän riippumattomasti pian Lobachevskyn jälkeen.

Lobachevsky oli syntynyt 1. joulukuuta vuonna 1792 Novgorodissa.

Kuva: Wikipedia

This entry was posted in Bolyai, Dirichlet, Henkilöitä, Historiaa, Lobachevsky. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s