Matematiikan historiassa 28. helmikuuta

Vuonna 1825 helmikuun 28. päivänä Cauchy esitti Academille työn kompleksiarvoisten funktioiden integraaleista, joissa integrointirajat saivat olla komleksisia. Aikaisemmin hän oli työskennelyt paljon vastaavien integraalien parissa tilanteessa, joissa integroimisrajat olivat reaalisia.

Augustin Louis Cauchy, joka syntyi 1. elokuuta 1789 Pariisissa ja kuoli 23. toukokuuta 1857 Sceauxissa, oli ranskalainen matemaatikko, joka antoi ensimmäisenä täsmällisiä todistuksia analyysin tuloksille ollen siten eräs analyysin pioneereista. Hän keksi myös useita uusia funktioteorian tuloksia ja alkoi ensimmäisenä tutkia permutaatioryhmiä. Lahjakkaana matemaatikkona Cauchy sovelsi uusia tuloksiaan menestyksellä matemaattisiin ongelmiin. Hänen kirjoituksensa käsittävät kaikkia tuon ajan matematiikan ja matemaattisen fysiikan osa-alueita.

Kuva: Wikipedia

This entry was posted in Cantor, Henkilöitä, Historiaa. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s