Matematiikan historiassa 6. maaliskuuta

Ranskan suuren vallankumouksen yhtydessä Ranskan tiedeakatemian perustama komitea päätyi ehdotukseen, että metri olisi yksi kymmenesmiljoonasosa päiväntasaajan ja pohjoisnavan välisestä etäisyydestä mitattuna pitkin Pariisin kautta kulkevaa meridiaania. Näihin mittauksiin osallistui ranskalainen matemaatikko Adrien Marie Legendre (1752 – 1833). Hän oli syntynyt Pariisissa hyvinvoivaan perheeseen, jossa ennen vallankumousta oli mahdollisuus omistautua pelkästään tieteelliseen työhön. Vallankumous vuonna 1789 muutti kaiken, ja hän joutui elantonsa eteen työskentelemään erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä. Geodeettinen työ, jota hän joutui tekemään, jäi sittemmin merkittäväksi vaiheeksi tilastotieteen historiassa. Tämän seurauksena Legendre nimittäin julkaisi vuonna 1805, Austerlitzin taistelun vuonna, teoksen, jossa hän esitti pienimmän neliösumman menetelmän.

Tuon pienimmän neliösumman menetelmän Legendre julkisti vuonna 1805 maaliskuun 6. päivänä. Gauss oli keksinyt menetelmän jo kymmenen vuotta aikaisemmin mutta ei ollut julkaissut tuloksiaan, joten joitakin kiistoja seurasi.

This entry was posted in Gauss, Henkilöitä, Historiaa, Legendre. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s