Matematiikan historiassa 24. maaliskuuta

Vuonna 1809 maaliskuun 24. päivänä syntyi ranskalainen matemaatikko Joseph Liouville, joka löysi transkendenttiset luvut (jotka eivät ole algebrallisten, rationaalikertoimisten yhtälöiden juuria) ja huomasi että niitä on ääretön määrä. Hän tutki myös reaali- ja kompleksianalyysiä, lukuteoriaa ja differentiaaligeometriaa. Hän toimi professorina École Polytechniquessä ja hänet nimitettiin Ranskan tiedeakatemian jäseneksi 1839 ja Royal Societyyn 1850. Elämänsä aikana Liouville julkaisi noin 400 tutkimuspaperia, joista 200 käsitteli lukuteoriaa.

Vuonna 1836 Liouville perusti ja lähes neljänkymmenen vuoden ajan toimitti lehteä the Journal de Mathématique, joka edelleen on johtava ranskalainen matemaattinen julkaisu. Hän editoi ja julkaisi vuonna 1843 22 vuotta aikaisemmin ennenaikaisesti kuolleen Evariste Galoisen käsikirjoitukset.

Kuva: Wikipedia

This entry was posted in Galois, Henkilöitä, Kemia. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s