Matematiikan historiassa 26. maaliskuuta

Vuonna 1619 maaliskuun 26. päivänä Descartes raportoi Beekanille ensimmäisiä välähdyksia “täysin uudesta tieteesä, jonka avulla kaikki esitettävissä olevat ongelmat, koskivatpa ne mitä tahansa määrää, jatkuvaa tai diskreettiä, voidaan yleisesti ratkaista”. Tästä oli tuleva analyyttinen geometria (julkistetiin vuonna 1637).

Descartes luottaa “uuden tyyppisten harppiensa” “yksittäisiin liikkeisiin, jotka eivät ole sen vähemmän eksakteja tai geometrisia kuin tutut vastaavat kun piirretään ympyröitä” merkitäkseen uutta ongelmaryhmää, jolla on laillinen geometrinen ratkaisu. Hän soveltaa niitä seuraaviin ongelmiin: (1) annetun kulman jakaminen kuinka moneen yhtä suureen osaan tahansa, (2) kolmen tyyppisen kuutioyhtälön ratkaisun konstruoimiseen ja (3) kartioleikkausten kuvaamiseen.

Kuva: Wikipedia

This entry was posted in Descartes, Henkilöitä, Historiaa. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s