Matematiikan historiassa 22. toukokuuta

Vuonna 1649 toukokuun 22. päivänä Pascal sai kuninkaallisen monopolin laskukoneelleen.

Kuva: historianet.fi

Vuonna 2010 toukokuun 22. päivänä kuoli Normanissa, Oklahomassa yhdysvaltalainen matemaatikko Martin Gardner.

Vuodesta 1957 vuoteen 1980 hän kirjoitti “Mathematical Games” -nimistä kolumnia Scientifical American -lehteen. Monia näistä teksteistä on koottu lukuisiksi kirjoiksi. Hän on popularisoinut matemattiikkaa ehkäpä enemmän kuin kukaan muu.

Hänen kirjojaan on julkaistu myös suomeksi: Älyniekka: Jokamiehen ongelmakirja: 57 piirrosta. (The Scientific American book of mathematical puzzles & diversions, 1959; The second Scientific American book of mathematical puzzles & diversions, 1961.) Amerikkalaisista alkuteoksista valikoinut ja suomentanut Pertti Jotuni. Helsinki: Weilin + Göös, 1965. Laajennettu laitos 1970, täydentänyt Kari J. Pekkanen. Ongelmatarinoita. (Mathematical puzzle tales, 2001.) Suomentanut Antti Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2003. ISBN 952-5202-50-X. Matemaattisia huvituksia. Suomentanut Antti Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2009. ISBN 952-5202-79-8.

Martin Gardnerista on sanottu, että hän muutti tuhansia lapsia matemaatikoiksi ja tuhansia matemaatikoita lapsiksi.

Kuva: Wikipedia

This entry was posted in Laskukoneet, Pascal. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s