Matematiikan historiassa 9. kesäkuuta

Vuonna 1750 kesäkuun 9. päivänä Euler onnistuu viimein todistamaan lukuteroan pentagonal-teoreemansa kirjeessään Goldbachille. Todistus julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1760.

Euler oli maininnut teoreemansa useita kertoja kirjeissään Daniel Bernoulille, Niklaus Bernoulille, Christian Goldbachille, d’Alambertille ja muille.

Pentagonal-teoreema yksinkertaisimmillaan on

ja nimitys johtuu eksponenteista, jotka ovat muotoa n(3n-1)/2 ja ne taas ovat ns. viisikulmiolukuja.

Kuva: Wikipedia

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s