Matematiikan historiassa 13. kesäkuuta

Vuonna 1676 Newton lähetti Oldenburgille “Epistola priorin” Leibnizille edelleenlähetettäväksi. Muiden kerrottujen asioiden joukossa kirje sisälsi ensimmäisen toteamuksen binomiteoreemasta negatiivisille ja murtoeksponeneteille. Idean ja rajallisen käytön mainitsi jo Viete, mutta vain retorisena kysymyksenä. Wallis, kaksikymmentä vuotta aikaisemmin oli maininnut negatiivisen ja murto”indeksin” käyttäen esimerkkinä lausekkeen 1/sqrt(2) merkitsemiseen eksponenttia (-1/2).

Myöhemmin saman vuoden lokakuussa Newton käyttää irrationaalieksponentteja kirjeessään Oldenburgille.

Kuva: Wikipedia

This entry was posted in Henkilöitä, Historiaa, Leibniz, Newton. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s