Matematiikan historiassa 27. kesäkuuta

Vuonna 1908 kesäkuun 27. päivänä Göttingenin tiedeakatemia julkisti 100 000 markan palkinnon, tohtori Paul Wolfskehlin tahdon mukaisesti, Fermat’n suuren lauseen täydellisestä todistamisesta. Paul Friedrich Wolfskehl oli matematiikasta kiinnostunut lääkäri. Kyseisenä kesäkuun päivänä tiedeakatemia julkisti yhdeksän ehtoa palkinnon myöntämisestä. Niiden mukaan vaadittiin, että todistus julkaistaan vertaisarvioitavassa lehdessä, palkintoa ei saa antaa kahteen vuoteen julkistamisesta alkaen eikä palkintoa saa jakaa 13. syyskuuta 2007 jälkeen (noin vuosisata kilpailun julkistamisen jälkeen). Skottilainen Andrew Wiles sai Wolfskehlin palkinnon rahat 27 päivänä kesäkuuta vuonna 1997. Palkinnon arvo oli tuolloin 50 000 dollaria.

Ennen Wilesin todistusta Wolfskehlin komitealle lähetettiin tuhansia vääriä todistuksia, mukana noin kolmen metrin pino kirjeenvaihtoa. Yksistään ensimmäisenä vuotena todistusyritksia tuli 621 kappaletta. Vaikka 1970-luvulla lähetettyjen yritelmien määrä väheni, tuli niitä kuitenkin edellen karkeastiottaen 3 – 4 kappaletta kuukausittain. Matematiikan historioitsija Howard Evesin mukaan Fermat’n viimeinen lause on lause, jolla on suurin määrä vääriä todistuksia.

Kuva: Wikipedia

This entry was posted in Fermat, Henkilöitä, Historiaa, Palkinnot. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s