Matematiikan historiassa 22. heinäkuuta

Heinäkuun 22. päivänä vuonna 1784 syntyi saksalainen tähtitieteilijaä ja matemaatikkko Friedrich Wilhelm Bessel. Hänet muistetaan parhaiten erityisestä funktiojoukosta, joita hän tutki ja joista tuli merkittävä työkalu sovellettuun matematiikkaan. Puhutaan Besselin funktioista vaikka funktiot keksikin Daniel Bernoulli. Tätä niinkuin muitakin hänen matemaattisia töitään motivoi hänen työnsä astronomina.

Vuonna 1809, 26 vuoden iässä Bessel nimitettiin Frederick William III:n Preussin Königsbergin uuden observatorion johtajaksi ja astronomian professoriksi. Näissä tehtävissä hän vietti loppu uransa. Hänen monumentaalinen työnsä oli noin 50000 tähden sijainnin ja liikkeen määrittäminen, mikä mahdollisti tähtien välisten etäsisyyksien tarkan määrittämisen. Tähtitieteen alueella Besselin merkittävin saavutus oli ensimmäisen tähden, 61 Cygnin, parallaksin mittaaminen.

Bessel kuoli Gönigsbergissä 17. päivänä maaiskuuta vuonna 1846.

Kuva: Wikipedia

This entry was posted in Bernoulli, Bessel, Henkilöitä, Historiaa, Tähtitiede. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s