Matematiikan historiassa 6. elokuuta

Vuonna 1741 syntyi elokuun 6. päivänä Applethwaitessa, Westmorlandissa, Englannissa englantilainen lakimies ja matemaatikko John Wilson. Hänen nimeään kantava teoreema (Jos p on alkuluku niin (p – 1)! ≡ −1 (mod p)) julkaistiin ilman todistusta Waring’s Meditationes algebraicaessa vuonna 1770. Nykyään tiedetään, että tulos oli jo Leibnizille tuttu. Ensimmäisen julkaistun todistuksen teki Lagrange vuonna 1773 ja hän osoitti, että tulos oli yhtäpitävä Fermat’n pienen lauseen kanssa vuodelta 1640.

Kuva: Wikipedia

This entry was posted in Fermat, Henkilöitä, Historiaa, Lagrange, Leibniz. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s