Matematiikan historiassa 13. elokuuta

Vuonna 1910 elokuun 13. päivänä kuoli East Wellowssa, Englannissa Florence Nightingale (syntynyt 12. päivänä toukookuuta 1820). Parhaiten hänet tunnetaan työstään sairaanhoitajana Krimin sodassa ja taistelustaan siellä kenttäsairaaloiden olosuhteiden parantamiseksi. Vähemmän tunnettua on hänen rakkautensa matematiikkaan, erityisesti tilastotieteeseen ja kuinka tämä palveli hänen ponnistelujaan varsinaisessa työssään. Nightingalesta tuli uranuurtaja tilastojen visuaalisessa esittämisessa. Erityisesti hän käytti sektoridiagrammeja havainnollistaessaan kuolleisuutta eri kenttäsairaaloissa ja sai kaavioillaan parlamentin jäsenet ja sodanjohdon uskomaan muutosten tarpeellisuuteen kenttäolosuhteissa. Polar area diagrammeista käytetään joskus tämän vuoksi nimitysta Nightingale rose diagram.

Kuva: Wikipedia

This entry was posted in Henkilöitä, Historiaa, Tilastotiede. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s