Matematiikan historiassa 1. syyskuuta

Vuonna 1648 syyskuun 1. päivänä kuoli Pariisissa Marin Mersenne. Mersenne oli itsekin matemaatikko, mutta hänet muistetaan paremmin säännöllisestä kirjeenvaihosta aikansa johtavien ranskalaisten matemaatikkojen kanssa. Häntä kutsutaankin usein 1600-luvun alun tieteellisen maailman keskukseksi.

Mersenne esitti laajoja kokeita putoavan kappaleen kiihtyvyyden määrittämiseksi vertaamalla sitä heilurin heilahdukseen. Näitä raportoitiin hänen työssään Cogitata Physico-Mathematica vuonna 1644. Mersenne mittasi ensimmäisenä sekuntiheilusin pituuden, ts. heilurin, jonka heilahdus kestää täsmälleen sekunnin ja hän esitti ensimmäisenä, etteivä heilurin heilahdukset olleet ajallisesti yhtäpitkiä kuten Galilei ajatteli, vaan laajat heilahdukset kestävät pitempään kuin pienet heilahdukset.

Kuva: Wikipedia

This entry was posted in Galilei, Henkilöitä, Historiaa, Mersenne. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s