Category Archives: Fermat

Matematiikan historiassa 29. elokuuta

Vuonna 1654 elokuun 29. päivänä Fermat kirjoitti Pascalille kirjeen. Kirjeen alkuosassa Fermat kiittelee Pascalilta saamastaan postista ja ihmettelee kuinka samansuuntaisia heidän ajatuksensa olivat olleet tutkimastaan asiasta ja että he olivat kirjoittaneet asiasta toisilleen samanaikaisesti niin , että postit olivat Pariisin … Continue reading

Posted in Euler, Fermat, Henkilöitä, Historiaa, Lukuteoriaa, Pascal | Leave a comment

Matematiikan historiassa 23. elokuuta

Vuonna 1638 Descartes ehdottaa kirjeessään 23. elokuuta Mersennelle, että hänen työssään oleva x^3 + y^3 = 2axy olisi testitapaus haastamaan Fermat’n differentiointitekniikkaa. Descartesin hämmästykseksi Fermat’n menetelmä toimi! Mersenne oli tuohon aikaan merkittävä yhdysside matemaatikkojen välillä. Vaikka oli päätoimeltaan teologi ja … Continue reading

Posted in Descartes, Fermat, Galilei, Henkilöitä, Historiaa, Mersenne | Leave a comment

Matematiikan historiassa 17. elokuuta

Vuonna 1601 elokuun 17. päivänä syntyi Beaumont-de-Lomagnessa varakkaaseen perheeseen ranskalainen matemaatikko Pierre de Fermat. Häntä kutsutaan usein nykyaikaisen lukuteorian perustajaksi. Yhdessä Rene Descartesin kanssa Fermat oli 1600-luvun alun johtavian matemaatikoita. Hän ennakoi differentiaalilaskentaa menetelmällään, jolla hän selvitti käyrien suurimman ja … Continue reading

Posted in Descartes, Fermat, Henkilöitä, Historiaa | Leave a comment

Matematiikan historiassa 14. elokuuta

Vuonna 1659 kirjeessään Carcaville elokuun 14. päivänä Fermat väitti pystyvänsä todistamaan seuraavat viisi teoreemaa äärettömän laskeutumisen metodilla 1. Sellaisen suorakulmaisen kolmion, jonka sivut ovat kokonaislukuja, ala ei voi olle neliöluku. 2. Yhtälöllä x^3 + y^3 = z^3 ei ole kokonaislukuratkaisuja. … Continue reading

Posted in Fermat, Henkilöitä, Historiaa, Lukuteoriaa | Leave a comment

Matematiikan historiassa 6. elokuuta

Vuonna 1741 syntyi elokuun 6. päivänä Applethwaitessa, Westmorlandissa, Englannissa englantilainen lakimies ja matemaatikko John Wilson. Hänen nimeään kantava teoreema (Jos p on alkuluku niin (p – 1)! ≡ −1 (mod p)) julkaistiin ilman todistusta Waring’s Meditationes algebraicaessa vuonna 1770. Nykyään … Continue reading

Posted in Fermat, Henkilöitä, Historiaa, Lagrange, Leibniz | Leave a comment

Matematiikan historiassa 2. elokuuta

Elokuun 2. päivänä vuonna 1641 Francile de Bessy ehdotti kirjeessään Fermat’lle tehtävää: Käyttäen tietoa 221 = 10^2 + 11^2 = 5^2 + 14^2 etsi luvun 221 tekijät. Lähes vuosisata myöhemmin Euler käytti laajasti hyväkseen menetelmää. Jos tunnet ratkaisun, kerro! de … Continue reading

Posted in Descartes, Euler, Fermat, Henkilöitä, Historiaa, Mersenne | Leave a comment

Matematiikan historiassa 29. heinäkuuta

Päivä on varsin merkittävä todennäköisyyslaskennan historiassa. Tuolloin syntyi osa todennäköisyyslaskennan ideoista ja laskusäännöistä. Nimittäin vuonna 1654 heinäkuun 29. päivänä Plaise Pascal kirjoitti Pierre Fermat´lle myöntäen, että Fermat´n tulokset oikeiksi todennäköisyysongelmassa, jossa toistuvsti heitetään yhtä noppaa vedonlyönnissä. “Kärsimättömyys on kiusannut minua … Continue reading

Posted in Fermat, Henkilöitä, Historiaa, Pascal, Todennäköisyyslaskenta | Leave a comment

Matematiikan historiassa 27. kesäkuuta

Vuonna 1908 kesäkuun 27. päivänä Göttingenin tiedeakatemia julkisti 100 000 markan palkinnon, tohtori Paul Wolfskehlin tahdon mukaisesti, Fermat’n suuren lauseen täydellisestä todistamisesta. Paul Friedrich Wolfskehl oli matematiikasta kiinnostunut lääkäri. Kyseisenä kesäkuun päivänä tiedeakatemia julkisti yhdeksän ehtoa palkinnon myöntämisestä. Niiden mukaan … Continue reading

Posted in Fermat, Henkilöitä, Historiaa, Palkinnot | Leave a comment

Matematiikan historiassa 25. kesäkuuta

Kesäkuun 25. päivänä vuonna 1730 Leonhard Euler toteaa kirjeessään Goldbachille, että 10^4 + 1 on jaollinen 73:lla ja että 3^8 + 2^8 on jaollinen 17:llä. Euler ei saanut todistettua, että jokainen luku voidaan esittää neljän neliön summana. Hän oli kuitenkinsaanut … Continue reading

Posted in Bernoulli, Euler, Fermat, Goldbach, Henkilöitä, Historiaa | Leave a comment

Matematiikan historiassa 19. kesäkuuta

Kesäkuun 19. päivänä vuonna 1623 syntyi Ferrandissa, Auvergnessä, Ranskassa tunnettu matemaatikko Blaise Pascal. Hän oli yhdessä Pierre Fermatin kanssa luomassa modernia teoriaa todennäköisyyslaskennasta. Hydrodynamiikassa hän muotoili lauseen, joka tunnetaan nykyään Pascalin painelakina ja kehitti ruiskuja ja hydraulisen puristimen. Isälleen veronkeruun … Continue reading

Posted in Fermat, Henkilöitä, Historiaa, Pascal | Leave a comment