Category Archives: Gödel

Matematiikan historiassa 8. syyskuuta

Vuonna 1588 syyskuun 8. päivänä syntyi Mainessa, Ranskassa Marin Mersenne. Hän oli ranskalainen teologi, matemaatikko ja musiikin teoreetikko ja teki tärkeää työtä akustiikan parissa. Vaikka oli itsekin matemaatikko, jälkipolvet muistavat hänet kuitenkin paremmin kirjeenvaihdostaan 1600-luvun tärkeimpien tiedemiesten kanssa. Syyskuun 8. … Continue reading

Posted in Gödel, Henkilöitä, Hilbert, Historiaa, Mersenne | Leave a comment

Matematiikan historiassa 7. syyskuuta

Vuonna 1930, syyskuun 7. päivänä Kurt Gödel esitti, keskusteluissa matematiikan perusteista Wienin Piirissä, kuuluisan teoreemansa aritmetiikan epätäydellisyydestä: on olemassa tosia lauseita, joita ei voida todistaa. Vuotta myöhemmin, vuonna 1931 Gödel julkaisi epätäydellisyysteoreemansa saksalaisessa julkaisussa otsikolla “Über formal unentscheidbare Sätze der … Continue reading

Posted in Gödel, Henkilöitä, Historiaa | Leave a comment

Matematiikan historiassa 6. syyskuuta

Vuonna 1930 syyskuun 6. päivänä Kurt Gödel, loogikko, josta välittömästi tuli kuuluisa, esitti Deutsche Mathematiker-Vereinigungin vuosittaisessa kokoontumisessa Königsbergissä täydellisyyslauseensa. Gödel oli ratkaissut tämän ongelman tohtorinväitöskirjassaan Hans Hahnin johdolla vuonna 1929. Vuotta myöhemmin Gödel todisti epätäydellisyyslauseensa. Kuva: Wikipedia

Posted in Gödel, Henkilöitä, Historiaa | Leave a comment

Matematiikan historiassa 18. toukokuuta

Vuonna 1872 toukokuun 18. päivänä syntyi Walesissa tunnettu brittiläinen matemaatikko, loogikko, historioitsija ja filosofi Bertrand Russel. Hän kuului yhteen Britannian näkyvimmistä aristokraattisista perheistä. Russel johti brittiläistä “idealismin vastaista kapinaa” 1900-luvun alussa. Häntä pidetään yhtenä analyyttisen filosofian perustajana yhdessä edeltäjänsä Gottlob … Continue reading

Posted in Gödel, Henkilöitä, Historiaa, Russel | Leave a comment

Matematiikan historiassa 28. huhtikuuta

Vuonna 1686 huhtikuun 28. päivänä Newton esittelee enimmäisne kerran käsikirjoitustaan Philosophiae Naturalis principia mathematica Royal Societylle. Vuonna 1693 huhtikuun 28. päivänä kirjeessään L’Hospitalille Leibniz selvittää tutkimuksiaa determinanteista. Tämä oli viisikymmentä vuotta ennen Crameria, joka oli myöhemmin determinanttien kehittämisen voimahahmo. Leibnizin … Continue reading

Posted in Gödel, Henkilöitä, Historiaa, Leibniz, Newton | Leave a comment

Matematiikan historiassa 2. huhtikuuta

Vuonna 1934 huhtikuun 2. päivänä syntyi yhdysvaltalainen matemaatikko Paul Joseph Cohen. Hän osoitti vuonna 1963, että valinnan aksioman ja kontinumihypoteesi ovat riippumattomia joukko-opin muista aksiomeista. Cohenista kirjoitin myös 23.03. Kuva: Wikipedia Huhtikuun 2. päivänä vuonna 1948 Kurt Gödel sai USA:n … Continue reading

Posted in Einstein, Gödel, Henkilöitä, Historiaa | Leave a comment

Matematiikan historiassa 14. maaliskuuta

Maaliskuun 14. päivänä vuonna 1879 syntyi Ulmissa, Saksassa Albert Einstein. Hän kirjoitti vuonna 1905 tutkielman, jossa oli teoria, jota nykyään kutsutaan erityiseksi suhteellisuusteoriaksi. Tuohon aikaan hän työskentieli virkailijana Bernin patenttitoimistossa. Einsteinin syntymäpäivänä 14.03. vuonna 1951 Kurt Gödel ja Julian Schwinger … Continue reading

Posted in Einstein, Gödel, Henkilöitä, Historiaa | Leave a comment

Matematiikan historiassa 6. helmikuuta

Helmikuun 6. päivänä vuonna 1930 Kurt Gödel sai filosofian tohtorin arvonsa Wienin yliopistossa. Työn ohjaajana oli Hans Hahn. Gödel osoitti ensimmäisen kertaluvun logiikan (predikaattilogiikan) täydellisyyden, ts. että jokainen validi ensimmäisen kertaluvun lause on todistettavissa. Gödelistä kiroitin myös 14.01.2021. Kuva: Wikipedia

Posted in Gödel, Henkilöitä, Historiaa | Leave a comment

Matematiikan historiassa tänään 14. tammikuuta

Tammikuun 14. päivänä vuonna 1978 kuoli itävaltalais-yhdysvaltalainen matemaatikko ja filosofi Kurt Gödel. Häntä pidetään yhtenä kaikkien aikojen merkittävimmistä loogikoista. Häntä on kuvattu ”suurimmaksi loogikoksi Aristoteleen jälkeen”. Parhaiten hänet tunnetaan epätäydellisyyslauseestaan (1931), joka mullisti matematiikan tutkimuksen. Itävaltalainen Gödel vaikutti Euroopassa asuessaan … Continue reading

Posted in Gödel, Henkilöitä, Historiaa | 2 Comments

Matemaatikon mietteitä

Kun matemaatikko tai filosofi kirjoittaa hämäriä syvllisyyksia, voi huoletta oletta hänen puhuvan roskaa. – Alfred North Whitehead teoksessaan An Introduction to Mathematics, 1911 A. N. Whitehead oli englantilainen matemaatikko, joka syntyi 15. helmikuuta 1861 Ramsgatessa, Kentissä, Englannissa ja kuoli 30. … Continue reading

Posted in Gödel, Henkilöitä, Hilbert, Mietteitä, Russel | 2 Comments