Matematiikan historiassa 13. huhtikuuta

13. huhtikuuta vuonna 1791 Legendre nimitettiin Ranskan Akatemian komissionääriksi astronimisiin ja kolmiomittauksiin, jotka olivat välttämättömiä metrin standardin määrittämiseen. Kaksi muuta olivat Mechain ja Cassini IV.

Adrien-Marie Legendre (18. syyskuuta 1752 – 10. tammikuuta 1833) oli ranskalainen matemaatikko. Hän kehitti merkittävästi tilastomatematiikkaa, lukuteoriaa, abstraktia algebraa, matemaattista analyysiä ja geometriaa. Legendren merkittävimpiä teoksia ovat geometriaa käsittelevä Éléments de géométrie (1794) ja lukuteoriaa käsittelevä Théorie des nombres (1830). Vuonna 1789 hänet valittiin Ranskan tiedeakatemian jäseneksi.

Legendren vaikutuksella maanmittauksen saralla on ollut seurauksia muun muassa metrin syntyyn. Hän oli mukana mittaamassa maan meridiaania, minkä pohjalle metri myöhemmin perustettiin.

Kuva: en.wikipedia.org

This entry was posted in Henkilöitä, Historiaa, Legendre. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s