Matematiikan historiassa 16. toukokuuta

uonna 1695 toukokuun 16. päivänä Leibniz kirjoitti Johann Bernollille. Kirjeessään hän kertoo löydöstään multinomial theorem, että se on “upea sääntöpotennssien kertoimille, ei ainaoastaan binomille x + y vaan myös trinomille x + y + z, itseasiasssa mille tahansa polynomille.

Säännön avulla löydämme kertoimet aukikerrotulle potennsille, vaikkapa (x + y + z)^6 niin, että esimerkiksi termin (x^3)(y^2)z kerroin on

This entry was posted in Bernoulli, Henkilöitä, Historiaa, Leibniz. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s